• Vyhodnotenie súťaže GEOGRAFICKÁ KOLÁŽ
    • Vyhodnotenie súťaže GEOGRAFICKÁ KOLÁŽ

    • 17.02.2021 11:57
    • Milé kolegyne a kolegovia, milí žiaci

     V predvianočnom čase ste sa mohli prostredníctvom Edupage zapojiť do súťaže s názvom „GEOGRAFICKÁ KOLÁŽ“. Verím, že pri hádaní správnej odpovede ste spoznali 8 zaujímavých krajín, ktoré vynikajú svojím prírodným bohatstvom či kultúrou.
    • viac
    • Prijímačky na SŠ
    • Prijímačky na SŠ

    • 16.02.2021 12:51
    • Prihlášky na štúdium na stredných školách - termíny
     V súlade s Rozhodnutím ministra školstva  z 26. 01. 2021 (v prílohe) školy zverejnia  do 26. 02. 2021 kritériá prijatia na štúdium v odboroch, ktoré otvárajú v školskom roku 2021/2022.
     Rozhodnutie ministra školstva.pdf
     Informácie o podávaní prihlášok na stredné školy  pre žiakov našej  ZŠ sú zverejnené v záložke O škole - Kariérny poradca.

    • viac
    • Dištančná výučba pokračuje
    • Dištančná výučba pokračuje

    • 14.02.2021 17:42
    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     na základe rozhodnutia zriaďovateľa AŠÚ v Bratislave v znení:

     „zriaďovateľ rozhodol neotvoriť školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti  k termínu 8. 2. 2021 s výnimkou pokračovania možnosti otvorenia materských škôl a školských klubov detí pre deti rodičov pracujúcich  v kritickej infraštruktúre vrátane ich stravovania.

     pokračuje od 08. 02. 2021 dištančná forma výučby na všetkých stupňoch Spojenej školy sv. Františka z Assisi a prevádzka ŠKD od 7.00 hod. do 16.00 hod.

    • viac
    • Biologická online súťaž
    • Biologická online súťaž

    • 26.02.2021 12:35
    • Milí žiaci,

     poznáte biologické pojmy podľa obrázkov? Pozývame Vás zapojiť sa do biologickej súťaže PIKTOGRAMY. Cieľom súťaže je napísať, aký biologický pojem sa skrýva v piktograme. 

    • viac
    • Osobné poradenstvo
    • Osobné poradenstvo

    • 25.01.2021 13:32
    • Vážení rodičia, milí študenti, 
     ak máte záujem o online stretnutia spojené s individuálnym poradenstvom, neváhajte ma kontaktovať. Plagát s info je v článku. 
     Mgr. Eva Poláková, školská psychologička
    • viac
    • Mobilné odberové miesto na Veternicovej 20
    • Mobilné odberové miesto na Veternicovej 20

    • 22.01.2021 10:00
    • V rámci plošného testovania na Slovensku v dňoch 23. – 24. januára 2021 bude otvorené MOM na Veternicovej 20 v Bratislave od 23. – 26. januára 2021 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.

     Bližšie informácie dostupné v prílohe.
      

    • viac
    • Dištančná výučba pokračuje
    • Dištančná výučba pokračuje

    • 15.01.2021 10:25
    • Milí žiaci a vážení rodičia!

     v súlade s aktuálnym vyhlásením MŠVVaŠ SR zo dňa 14. 01. 2021 Vám oznamujem, že od 18. 01. 2021 pokračuje dištančná výučba na všetkých vzdelávacích stupňoch Spojenej škole sv. Františka z Assisi.

     Zároveň pokračuje prevádzka ŠKD pre žiakov rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domácnosti.

    • viac
    • Konzultácie - online
    • Konzultácie - online

    • 15.01.2021 17:58
    • Vážení rodičia,

     pozývame Vás na konzultácie, ktoré sa budú konať pre 1. stupeň ZŠ 19. 01. 2021 od 15.00 do 18.00 hod. a pre 2. stupeň ZŠ a gymnázium 20. 01. 2021 od 15.00 do 18.00 hod.

     Elektronická registrácia na konzultácie bude spustená 15. 01. 2021 o 12.00 hod. V priloženom súbore nájdete pomocnú navigáciu  pre registráciu a prihlásenie sa na konzultáciu.
     Pomocná navigácia.pdf

    • viac
    • Hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021
    • Hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021

    • 15.01.2021 10:18
    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a v súlade s nariadeniami MŠVVaŠ SR Vám chceme poskytnúť informácie o klasifikácii prospechu a správania žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021.
    • viac