• Dištančná výučba pokračuje
    • Dištančná výučba pokračuje

    • 15.01.2021 10:25
    • Milí žiaci a vážení rodičia!

     v súlade s aktuálnym vyhlásením MŠVVaŠ SR zo dňa 14. 01. 2021 Vám oznamujem, že od 18. 01. 2021 pokračuje dištančná výučba na všetkých vzdelávacích stupňoch Spojenej škole sv. Františka z Assisi.

     Zároveň pokračuje prevádzka ŠKD pre žiakov rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domácnosti.

    • viac
    • Konzultácie - online
    • Konzultácie - online

    • 15.01.2021 17:58
    • Vážení rodičia,

     pozývame Vás na konzultácie, ktoré sa budú konať pre 1. stupeň ZŠ 19. 01. 2021 od 15.00 do 18.00 hod. a pre 2. stupeň ZŠ a gymnázium 20. 01. 2021 od 15.00 do 18.00 hod.

     Elektronická registrácia na konzultácie bude spustená 15. 01. 2021 o 12.00 hod. V priloženom súbore nájdete pomocnú navigáciu  pre registráciu a prihlásenie sa na konzultáciu.
     Pomocná navigácia.pdf

    • viac
    • Hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021
    • Hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021

    • 15.01.2021 10:18
    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a v súlade s nariadeniami MŠVVaŠ SR Vám chceme poskytnúť informácie o klasifikácii prospechu a správania žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021.
    • viac
    • Dištančná výučba
    • Dištančná výučba

    • 05.01.2021 18:25
    • Milí žiaci a vážení rodičia!
     Dovoľte mi oznámiť Vám, že od 11. 01. 2021 prebieha výučba na 1. stupni dištančnou formou, o ktorej Vás budeme ešte priebežne informovať do konca týždňa.
     Zároveň pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania aj na 2. stupni a gymnáziu.

    • viac