• Aktuality

     • Divadelný workshop pre 4. ročník
     • Divadelný workshop pre 4. ročník

     • 27.02.2024 21:43
     • Naši štvrtáci minulý týždeň absolvovali divadelný workshop "Za oponou" s hercami z Divadla FÍ.  Naučili sa, ako vzniká divadelné dielo a spoločne si vytvorili vlastnú krátku bábkovú inscenáciu.
     • viac
     • Náboženský kvíz v ŠKD
     • Náboženský kvíz v ŠKD

     • 26.02.2024 07:23
     • Počas uplynulého týždňa si deti v oddeleniach ŠKD pripomenuli udalosti Veľkej noci v náboženskom kvíze.
     • viac
     • Školské maratónske hry
     • Školské maratónske hry

     • 23.02.2024 09:21
     • Naši žiaci sa zúčastnili športového podujatia Školské maratónske hry, ktoré sa konalo na SŠ Tilgnerova.
     • viac
     • Čaute!
     • Čaute!

     • 23.02.2024 09:09
     • Unikátne divadelné dielo priamo šité do priestorov školských tried, tzv. classroom play, ktoré vzniká v rámci medzinárodného európskeho projektu a ktorého je Činohra SND súčasťou sa predstavilo na našom gymnáziu.
     • viac
     • Zimné stavby
     • Zimné stavby

     • 22.02.2024 19:07
     • Minulý týždeň prebiehala v popoludňajších hodinách (ŠKD) akcia s názvom ,,Zimné stavby“. Cieľom akcie bolo, v rámci oddelenia, vytvoriť ,,domček pre Františkovo zvieratko".
     • viac
     • Úspech v súťaži ...a Slovo bolo u Boha...
     • Úspech v súťaži ...a Slovo bolo u Boha...

     • 21.02.2024 07:32
     • Dňa 20. 2. 2024 sa 5 žiakov našej školy zúčastnilo krajského kola recitačnej súťaže "...a Slovo bolo u Boha...", ktoré sa konalo na Spojenej škole sv. Františka Assiského v Malackách. Žiaci nás veľmi potešili.
     • viac
     • Prírodoveda v 3.C
     • Prírodoveda v 3.C

     • 14.02.2024 13:55
     • Tretiaci si zopakovali učivo o tráviacej a vylučovacej sústave aj prostredníctvom modelovania ich jednotlivých častí. 
     • viac
     • Fašiangy v ŠKD
     • Fašiangy v ŠKD

     • 14.02.2024 13:56
     • Minulý týždeň v oddeleniach ŠKD prebiehala akcia: Karneval - fašiangové masky. Deti sme zábavnou formou v maskách chceli oboznámiť s ľudovými tradíciami cez fašiangové hry a piesne.
     • viac