• Úspech v okresnom kole Dejepisnej olympiády
    • Úspech v okresnom kole Dejepisnej olympiády

    • 22.02.2021 14:36
    • Po online školskom kole v decembri 2020 sa 11.2. 2021 uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovala dvojica žiakov zo 6.- 9. ročníka a dosiahli vynikajúce výsledky.

    • viac
    • Úspech v okresnom kole Biologickej olympiády
    • Úspech v okresnom kole Biologickej olympiády

    • 19.02.2021 18:16
    • Vážení rodičia, milí kolegovia, milí žiaci,
     s radosťou oznamujeme, že sme sa dňa 8.2.2021 zapojili do Okresného kola Biologickej olympiády, v ktorom naša žiačka Soňa S. z 9.B obsadila krásne 2. miesto a postupuje do krajského kola. Soni blahoželáme a prajeme veľa úspechov. Mgr. Katarína Babinská

    • viac
    • Návrat žiakov do školy
    • Návrat žiakov do školy

    • 19.02.2021 13:23
    • Vážení rodičia, milí kolegovia a milí žiaci,

     na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 05. 02. 2021, usmernenia zriaďovateľa AŠÚ a vyhlásenia krízového štábu mestskej časti Karlova Ves z 18. 02. 2021 Vám oznamujem, že prezenčná forma výučby žiakov Spojenej školy sv. Františka z Assisi sa obnoví 08. 03. 2021, ak bude priaznivá aktuálna spoločenská situácia obyvateľstva súvisiaca s pandémiou ochorenia COVID-19.

    • viac
    • Úspech v okresnom kole Geografickej olympiády
    • Úspech v okresnom kole Geografickej olympiády

    • 17.02.2021 12:07
    • Vážení rodičia, milí kolegovia, milí žiaci,

     dňa 5.2.2021 sme sa so žiakmi 5.-9.ročníka zapojili do Okresného kola Geografickej olympiády. Dovoľte mi informovať Vás o našom úspechu, ktorý sme ako škola dosiahli.
    • viac
    • Vyhodnotenie súťaže GEOGRAFICKÁ KOLÁŽ
    • Vyhodnotenie súťaže GEOGRAFICKÁ KOLÁŽ

    • 17.02.2021 11:57
    • Milé kolegyne a kolegovia, milí žiaci

     V predvianočnom čase ste sa mohli prostredníctvom Edupage zapojiť do súťaže s názvom „GEOGRAFICKÁ KOLÁŽ“. Verím, že pri hádaní správnej odpovede ste spoznali 8 zaujímavých krajín, ktoré vynikajú svojím prírodným bohatstvom či kultúrou.
    • viac
    • Prijímačky na SŠ
    • Prijímačky na SŠ

    • 16.02.2021 12:51
    • Prihlášky na štúdium na stredných školách - termíny
     V súlade s Rozhodnutím ministra školstva  z 26. 01. 2021 (v prílohe) školy zverejnia  do 26. 02. 2021 kritériá prijatia na štúdium v odboroch, ktoré otvárajú v školskom roku 2021/2022.
     Rozhodnutie ministra školstva.pdf
     Informácie o podávaní prihlášok na stredné školy  pre žiakov našej  ZŠ sú zverejnené v záložke O škole - Kariérny poradca.

    • viac
    • Dištančná výučba pokračuje
    • Dištančná výučba pokračuje

    • 14.02.2021 17:42
    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     na základe rozhodnutia zriaďovateľa AŠÚ v Bratislave v znení:

     „zriaďovateľ rozhodol neotvoriť školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti  k termínu 8. 2. 2021 s výnimkou pokračovania možnosti otvorenia materských škôl a školských klubov detí pre deti rodičov pracujúcich  v kritickej infraštruktúre vrátane ich stravovania.

     pokračuje od 08. 02. 2021 dištančná forma výučby na všetkých stupňoch Spojenej školy sv. Františka z Assisi a prevádzka ŠKD od 7.00 hod. do 16.00 hod.

    • viac
    • Biologická online súťaž
    • Biologická online súťaž

    • 26.02.2021 12:35
    • Milí žiaci,

     poznáte biologické pojmy podľa obrázkov? Pozývame Vás zapojiť sa do biologickej súťaže PIKTOGRAMY. Cieľom súťaže je napísať, aký biologický pojem sa skrýva v piktograme. 

    • viac