• Vzdelanie +

     • Vzdelanie +

     • Naša škola ponúka študentom rôzne možnosti vzdelávania, ktorými žiaci nadobúdajú potrebné kompetencie k zvládnutiu maturitnej skúšky a príprave na ďalšie štúdium vysokej školy.

       

      Takouto činnosťou je aj konferencia študentov gymnázia, ktorej ťažiskom je spracovanie určitej témy buď jednotlivcom, alebo menšou skupinou žiakov a následná prezentácia práce. Žiaci si môžu zvoliť svojho garanta, s ktorým prácu konzultujú. Študenti tak nadobúdajú potrebné schopnosti ako písať nie len seminárne práce. Najkvalitnejšie práce sú finančne ohodnotené.

      Jazyková oblasť je posilnená výučbou anglického jazyka, študentom ponúkla naša škola okrem bežnej výučby aj možnosť zúčastniť sa hodín s anglickým lektorom. Vďaka kvalitnej príprave si určitá časť žiakov vyberá aj maturitu z nemčiny.

      Naši žiaci na hodinách biológie mali reálnu skúsenosť aj s výučbou na vysokej škole účasťou na online prednáškach PriF UK.

      Semináre škola otvorí  aj pre malý počet žiakov, nakoľko otvorenie seminára nie je podmienené počtom prihlásených žiakov.

      Navyše, žiaci si môžu zvoliť krúžok v oblasti (predmetu) ktorá ich zaujíma a tak si viac prehĺbiť svoje vedomosti, ponúknuť priestor svojej kreativite alebo si len zašportovať. Ponuka krúžkov sa môže každoročne meniť.

      A čo robíme, keď nesedíme v školskej lavici, nájdeš tu smiley