•  - Kde je láska a múdrosť, tam nie je strach ani nevedomosť. - František z Assisi