• - Pane, urob ma nástrojom Tvojho pokoja. - (sv. František z Assisi)