• - Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. -