• - Tento život je iba blatom, za ktoré dostanú veriaci v budúcom živote zlato. - (sv. Cecília)