• Informácie o platbách

    • Informácie k platbám za školský klub detí, záujmové krúžky, školské podujatia a niektoré učebné pomôcky

     Všeobecné zásady k platbám:

     1. prosím, uhraďte vždy presnú čiastku podľa predpisu k platbe, bez zaokrúhlenia
     2. prosím, používajte variabilný symbol vygenerovaný ako jedinečný identifikátor pre každé dieťa, nájdete ho v edupage, bližšie informácie ďalej
     3. prosím, uhraďte každú platbu osobitne, jednotlivé platby si nenasčítavajte do jednej platby, komplikuje to identifikáciu platieb

      

     S prípadnými otázkami týkajúcimi sa platieb sa obracajte na ekonómku školy Zuzanu Kamenickú na adrese ekonom@svfrantisek.sk.