• Nástup žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ

    • Milí naši žiaci 2. – 4. ročníka, milí rodičia,
     v stredu 2. 9. 2020 sa už na vás veľmi tešíme.

     Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční priamo vo vašich kmeňových triedach. Pani vychovávateľky vo vestibule vás budú informovať o tom, na ktorom poschodí je vaša trieda. Triedne učiteľky vás už budú čakať priamo v triede. 
     Ďalej je dôležité, aby ste vedeli:
     -    Každý žiak 2. - 4. ročníka vstupuje do budovy v čase od 7.45 a najneskôr do 8.45 sám bez rodiča, s výnimkou detí, ktoré boli na našu školu prijaté k 2. 9. (a okrem prvákov). Pri vstupe žiakom pani vychovávateľka odmeria teplotu. Na tvári má každý žiak rúško a vydezinfikuje si ruky.
     -    Pomoc so zorientovaním sa v škole budú poskytovať pani vychovávateľky vo vestibule a pri šatniach.
     -    V triedach sú od 7.45 triedne učiteľky alebo suplujúca pritriedna (vychovávateľka/vychovávateľ/poverená učiteľka).
     -    V triedach si deti rúško zložia a odložia do tašky. Deti majú rúška vždy pripravené, keď pôjdu z triedy do spoločných priestorov.
     -    Deti sa ešte učiť nebudú, ale činnosť s triednou učiteľkou začína o 8.45 a končí o 11.00 h.
     -    Na obed deti pôjdu so svojou triedou podľa rozpisu obedových služieb pre ŠKD (Školský klub detí), ak rodič písomne nepožiada o odchod dieťaťa bezprostredne po vyučovaní.  

     Tešia sa na vás pani učiteľky, pani vychovávateľky/pán vychovávateľ a vedenie školy.