• Nástup žiakov 1. ročníka ZŠ

    • Milí naši žiaci 1. ročníka, milí rodičia,
     v stredu 2. 9. 2020 sa už na vás veľmi tešíme.

     Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční priamo vo vašich kmeňových triedach. Prosíme, aby ste do areálu školy vstupovali najskôr o 8.30 h, nakoľko do 8.45 h bude prebiehať vstup do budovy žiakov 2. – 4. ročníka našej ZŠ. Zároveň prosíme, aby ste láskavo počkali na príchod triednych učiteliek v areáli školy pri futbalovom ihrisku. Triedne učiteľky vás budú od 8.30 h čakať na danom mieste s označením triedy. 
     Ďalej je dôležité, aby ste vedeli:
     -    Žiakov a rodičov (1 rodič sprevádza 1 žiaka, v prípade dvojičiek vstupuje len 1 z rodičov) odvádza do budovy triedna učiteľka podľa harmonogramu: 
          8.45 presun 1.C,
          8.50 presun 1.B,
          8.55 presun 1.A.
     -    Žiaci a rodičia z jednotlivých tried sa nepremiešavajú a vstupujú do budovy jednotlivo dieťa a 1 rodič. Triedne učiteľky zabezpečujú rozostupy medzi triedami.
     -    Pri vstupe do školy sa vykonáva tzv. ranný zdravotný filter (bude sa opakovať denne minimálne do 14. 9. 2020) – meranie teploty a dezinfekcia rúk žiakov a rodičov. Žiaci a rodičia jednotlivých tried majú rúška.
     -    Triedne učiteľky a vychovávateľky poskytnú rodičom všetky potrebné informácie priamo v triedach. 
     -    Úvodné stretnutie s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou skončí najneskôr do 12.00 h.
     -    Na obed deti pôjdu so svojou triedou o 12.30 (pozn. pre prihlásenie dieťaťa na obed pozrite záložku Školská jedáleň)

     Prajeme našim prváčikom úspešný štart v škole a veľa Božieho požehnania počas celej školskej dochádzky. 
     Tešia sa na vás pani učiteľky, pani vychovávateľky/pán vychovávateľ a vedenie školy.