• Rodičovské združenie

     • Podporili nás

     • Rok 2020

      Mestská časť Bratislava – Karlova Ves sumou 1.200,- eur na činnosť RZ (detský tábor, kancelárske potreby do tried)

      Nórske Fondy - spolufinancovanie z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky („Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma)) 


      Rok 2019

      Mestská časť Bratislava – Karlova Ves sumou 2.100,- eur na činnosť RZ (F-day, lezecká stena)

      Bratislavský samosprávny kraj sumou 1.500,- eur na F-day 2019

      Slovak Telekom, program Pomáhame komunite sumou 800,- eur na knižnicu Dookola a F-day 2019

      Slovak Telekom, Zamestnanecký program sumou 1.200,- eur na školskú konferenciu

      Nadácia ZSE sumou 600,- eur na F-day 2019

      Nadácia Tatra banky sumou 300,- eur na Lezeckú stenu

      Nadácia Volkswagen Slovakia sumou 1.000,- eur na Komunitnú školskú dielňu

      Nadácia ZSE, program Rozprúdime regióny sumou 850,- eur na F-day 2019


      Rok 2018

      Mestská časť Bratislava – Karlova Ves sumou 2.200,- eur na činnosť RZ

      Nadácia Slovak Telekom, Zamestnanecký program sumou 500,- eur na F-day 2018

      Firma IBM, zamestnanecký grant sumou 950,- eur na pomôcky pre I. stupeň

      Nadácia ZSE sumou 350,- eur na F-day 2018

      Nadačný fond PWC, program Pomocná ruka sumou 1.200,- eur na opravu lezeckej steny

      Nadácia ČSOB, Zamestnanecký program sumou 2.950,- eur na opravu lezeckej steny