• Maturita 2020

    • 30. 05. 2020

     Všetci naši maturanti v školskom roku 2019/2020 úspešne zmaturovali.

     Srdečne blahoželáme!