• Školský klub detí

     • Harmonogram obedov od 6.9.2021

      Deň

      Čas

      Trieda

      Poznámka

      Pondelok

      Po 4.h

      11,45-12,15

      3.B

      3.C

      4.C

      Pokračuje vyučovanie do13,55

      Pokračuje vyučovanie do13,00

      Pokračuje vyučovanie do13,00

       

      12,15-12,45

      1.A

      1.B

      1.C

      2.A

       

       

       

      Po 5.h

      12,45-13,15

      3.A

      4.A

      4.B

       

       

       

       

      13,15-13,45

      2.B

      2.C

       

      Utorok

      Po 4.h

      11,45-12,15

      2.A

      4.C

      4.A

      Pokračuje vyučovanie do 13,00

      Pokračuje vyučovanie do13,55

      Pokračuje vyučovanie do 13,55

      Po 5 h

      12,45-13,15

      4.B

      2.B

      2.C

      3.A

       

       

       

      Pokračuje vyučovanie do14,00

       

      13,15-13,45

      1.A

      1.B

      1.C

      3.B

       

       

       

      Deti prevezme o 12,40 a podrží do 13,55

       

      13,30-14,00

      3.C

      TV, obed od 13,30-14,00

      Streda

      Po 4.h

      11,45-12,15

      2.A

      4.A

      4.B

      Pokračuje vyučovanie do 13,00

      Pokračuje vyučovanie do 13,00

      Pokračuje vyučovanie do 13,55

       

      12,15-12,45

      2.B

      2.C

       

      Po 5.h

      12,45-13,15

      3.B

      3.C

      4.C

      Deti prevezme o 12,40 a podrží do 13,55 a rozdelí

       

       

      13,15-13,45

      1.A

      1.B

      1.C

      3.A

       

       

       

      Štvrtok

      Po 4.h

      11,45-12,15

      2.C

      3.C

      4.B

      4.C

      Pokračuje vyučovanie do 13,00

      Pokračuje vyučovanie do 13,55

      Pokračuje vyučovanie do 13,55

      Pokračuje vyučovanie do 13,55

      Po 5.h

      12,45-13,15

      4.A

      2.A

      2.B

      3.A

      Pokračuje vyučovanie do 14,00

      Deti prevezme o 12,40, podrží do 13,55

       

      13,15-13,45

      1.A

      1.B

      1.C

      3.B

       

       

       

      Deti prevezme o 12,40 a podrží do 13,55

      Piatok

      Po 4.h

      11,45-12,15

      2.B

      3.A

      4.A

      Pokračuje vyučovanie do 13,00

      Pokračuje vyučovanie do 13,00

      Pokračuje vyučovanie do 13,00

       

      12,15-12,45

      1.A

      1.B

      1.C

       

       

       

      Po 5.h

      12,45-13,15

      2.C

      3.B

      4.C

       

      Deti podrží od 12,35 do 13,35 h a rozdelí

       

      13,15-13,45

      2.A

      3.C

      4.B