• Kariérny poradca

     • Termíny podávania prihlášok

     • TERMÍNY podávania prihlášok

       

       

      TERMÍNY podávania prihlášok - talentové aj netalentové odbory

      do 10.1.2022

      rodič odovzdá  ZŠ formulár s predbežným záujmom o stredné školy

      do 28.2. 2022

      zverejnenie kritérií  prijatia na štúdium na webe stredných škôl

      do 28.2.2022

      rodič odovzdá ZŠ formulár so záväzným záujmom o stredné školy

      do 3.3. 2022

      ZŠ odošle aktualizáciu záujmu o stredné školy

      do 20.3. 2022     

      zákonný zástupca podáva záväznú prihlášku (informácie o spôsobe podávania budú aktualizované podľa usmernení)

       

       

      TERMÍNY celoslovenského testovania

      6.4.2022

      Testovanie 9

      21.4.2022

      Testovanie 9 – náhradný termín

      18.5.2022

      Testovanie 5