• Rozšírené vedenie školy

    • Riaditeľka: PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

     Výchovno-vzdelávacia oblasť

     Zástupkyňa riaditeľa pre 1. – 4. ročník: Mgr.. Gabriela Šablaturová

     Zástupkyňa riaditeľa pre 5. – 9. ročník: Mgr. Soňa Ďurinová

     Zástupkyňa pre gymnázium a ekonomická zástupkyňa: RNDr. Jana Ertlová

     Správno-ekonomická oblasť

     Tajomníčka: Ing. Iveta Lenčová

     Hospodárska oblasť

     Správca budov K32 a V20: Kornel Maťko

     Duchovná oblasť

     Duchovný správca: P. Lucjan Maria Bogucki, OFMConv.

     Digitálne technológie

     Vedúca PK informatiky: Mgr. Daniela Lehocká