• Mgr. Petra Pavelčáková
   • Mgr. Petra PavelčákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.C
    pavelcakova.petra@svfrantisek.sk
   • Mgr. Katarína Pavlíková
   • Mgr. Katarína PavlíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.C
    pavlikova.katarina@svfrantisek.sk
   • Mgr. Andrea Pizurová
   • Mgr. Andrea PizurováUčiteľka
    pizurova.andrea@svfrantisek.sk
   • Mgr. Miroslava Prepilková
   • Mgr. Miroslava PrepilkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.A
    prepilkova.miroslava@svfrantisek.sk
   • PhDr. Mária Radičová
   • PhDr. Mária RadičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.G
    radicova.maria@svfrantisek.sk
   • Mgr. Simona Sliacka
   • Mgr. Simona SliackaUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.C
    sliacka.simona@svfrantisek.sk
   • Mgr. Zuzana Spáčilová
   • Mgr. Zuzana SpáčilováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.G
    spacilova.zuzana@svfrantisek.sk
   • PaedDr. Alžbeta Straková
   • PaedDr. Alžbeta StrakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
    strakova.alzbeta@svfrantisek.sk
   • Mgr. Oľga Straková
   • Mgr. Oľga StrakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.D
    strakova.olga@svfrantisek.sk
   • Mgr. Irena Surmanová
   • Mgr. Irena SurmanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
    surmanova.irena@svfrantisek.sk
   • Mgr. Gabriela Šablaturová
   • Mgr. Gabriela ŠablaturováZástupkyňa
    sablaturova.gabriela@svfrantisek.sk
   • Mgr. Lenka Šníderová
   • Mgr. Lenka ŠníderováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
    sniderova.lenka@svfrantisek.sk
   • Ing., Mgr. Viera Šutá
   • Ing., Mgr. Viera ŠutáUčiteľka
    suta.viera@svfrantisek.sk
   • Mgr. Monika Vaneková
   • Mgr. Monika VanekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
    vanekova.monika@svfrantisek.sk
   • Ing. Margareta Vašková
   • Ing. Margareta VaškováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.A
    vaskova.margareta@svfrantisek.sk
   • Mgr. Katarína Bojkovská
   • Mgr. Katarína BojkovskáVychovávateľka
    bojkovska.katarina@svfrantisek.sk
   • Viera Dvorčáková
   • Viera DvorčákováVychovávateľka
    dvorcakova.viera@svfrantisek.sk
   • Eva Horná
   • Eva HornáVychovávateľka
    horna.eva@svfrantisek.sk