• Mgr. Veronika Ivančíková
   • Mgr. Veronika IvančíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
    ivancikova.veronika@svfrantisek.sk
   • Ing. Alexandra Jenčová
   • Ing. Alexandra JenčováUčiteľka
    jencova.alexandra@svfrantisek.sk
   • ThLic. Anna Kišidajová
   • ThLic. Anna KišidajováUčiteľka
    kisidajova.anna@svfrantisek.sk
   • Mgr. Martina Klieštiková
   • Mgr. Martina KlieštikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.B
    kliestikova.martina@svfrantisek.sk
   • Mgr. Paulína Klučiarová
   • Mgr. Paulína KlučiarováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.B
    kluciarova.paulina@svfrantisek.sk
   • PaedDr. Viktória Kuricová
   • PaedDr. Viktória Kuricovášpeciálna pedagogička
    kuricova.viktoria@svfrantisek.sk
   • Mgr. Daniela Lehocká
   • Mgr. Daniela LehockáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.C
    lehocka.daniela@svfrantisek.sk
   • Mgr. Lenka Lesňáková
   • Mgr. Lenka LesňákováUčiteľka
    lesnakova.lenka@svfrantisek.sk
   • Mgr. Dagmar Lúčna
   • Mgr. Dagmar LúčnaUčiteľka
    lucna.dagmar@svfrantisek.sk
   • Mgr. Klaudia Luptáková
   • Mgr. Klaudia LuptákováUčiteľka
    luptakova.klaudia@svfrantisek.sk
   • PaedDr. Dana Macáková
   • PaedDr. Dana MacákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
    macakova.dana@svfrantisek.sk
   • Mgr. Valentín Majerčák
   • Mgr. Valentín MajerčákUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.C
    majercak.valentin@svfrantisek.sk
   • Ing. Andrea Molčányiová
   • Ing. Andrea MolčányiováUčiteľka
    molcanyiova.andrea@svfrantisek.sk
   • Mgr. Samuel Murčo
   • Mgr. Samuel MurčoUčiteľ
    Triedny učiteľ: 7.C
    murco.samuel@svfrantisek.sk
   • PaedDr. Iveta Nehajová
   • PaedDr. Iveta NehajováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.D
    nehajova.iveta@svfrantisek.sk
   • Mgr. Anna Nemešová, PhD.
   • Mgr. Anna Nemešová, PhD.Učiteľka
    nemesova.anna@svfrantisek.sk
   • Mgr. Lucia Ondrejková
   • Mgr. Lucia OndrejkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.B
    ondrejkova.lucia@svfrantisek.sk
   • Mgr. Mária Pastorková
   • Mgr. Mária PastorkováUčiteľka
    pastorkova.maria@svfrantisek.sk