• Bc. Adam Kordoš
   • Bc. Adam KordošVychovávateľ
    kordos.adam@svfrantisek.sk
   • Ing. Jana Miglierini
   • Ing. Jana MiglieriniVychovávateľka
    miglierini.jana@svfrantisek.sk
   • Mgr. Oľga Mutňanská
   • Mgr. Oľga MutňanskáVychovávateľka
    mutnanska.olga@svfrantisek.sk
   • Bc. Mária Nováková
   • Bc. Mária NovákováVychovávateľka
    novakova.maria@svfrantisek.sk
   • Mgr. Mária Sojková
   • Mgr. Mária SojkováVychovávateľka
    sojkova.maria@svfrantisek.sk
   • Lenka Stanová Podstavková
   • Lenka Stanová PodstavkováVychovávateľka
    stanova.lenka@svfrantisek.sk
   • ThLic. Lucjan Bogdan Bogucki
   • ThLic. Lucjan Bogdan BoguckiUčiteľ
    lucian@minoriti.sk
   • ThLic. Jaroslav Cár
   • ThLic. Jaroslav CárUčiteľ
    car.jaroslav@svfrantisek.sk
   • Mgr. Róbert Gajderus
   • Mgr. Róbert GajderusUčiteľ
    gajderus.robert@svfrantisek.sk
   • Mgr. Monika Povodová
   • Mgr. Monika PovodováUčiteľka
    povodova.monika@svfrantisek.sk
   • Mgr. Adam Dulanský, DiS
   • Mgr. Adam Dulanský, DiSpedagogický asistent
   • Mgr. Lucia Grossová
   • Mgr. Lucia Grossovášpeciálna pedagogička
   • Katarína Kiškováčová
   • Katarína Kiškováčovápedagogická asistentka
   • Alena Králová
   • Alena KrálováVychovávateľka
   • Žofia Kružliaková
   • Žofia KružliakováUčiteľka
   • Bc. Alan Lano
   • Bc. Alan Lanopedagogický asistent
   • Bc. Martina Mederyová
   • Bc. Martina MederyováVychovávateľka
   • Mgr. Estera Veresová
   • Mgr. Estera VeresováVychovávateľka