• Novinky

     • Pozorovanie žltnutia listov a vek stromov
      • Pozorovanie žltnutia listov a vek stromov

      • Na hodinách biológie naši piataci pozorovali žltnutie listov. Túto aktivitu robili spoločne so študentkami biológie z Prírodovedeckej fakulty, ktoré boli v našej škole na pedagogickej praxi.
     • Deň jablka
      • Deň jablka

      • V piatok 21.10. si žiaci prvého a druhého ročníka počas vyučovania pripomenuli Deň jablka formou rôznych súťaží a aktivít. Tento deň tiež nechýbala ochutnávka jablkových dobrôt a súťaž o najväčšie, najmenšie, najzaujímavejšie a najkrajšie jablko. 
     • Radosť so sv. Františkom
      • Radosť so sv. Františkom

      • Deti 1.A, 1.B a 1.C sa zapojili do aktivity Radosť so sv. Františkom. Dozvedeli sa o jeho živote, o jeho vzťahu k Bohu, ľuďom aj prírode.
     • Pozdrav z Jeruzalema
      • Pozdrav z Jeruzalema

      • Náš duchovný správca školy, páter Lucián, pozdravuje celú školu zo Svätej zeme a mysli na nás všetkých v modlitbách. 
     • Svätý František futbal cup
      • Svätý František futbal cup

      • Na sviatok sv. Františka z Assisi si žiaci deviateho ročníka spolu s gymnaziálnymi triedami zmerali sily o putovný pohár. Najlepšie sa darilo družstvu tretiakov, ktoré nestratilo v turnaji ani jeden bod.