• Novinky

     • Adorácia
      • Adorácia

      • Adorácia je jedným z najkrajších spôsobov modlitby a poďakovania. Celá naša škola sa teda modlila a ďakovala, pretože bolo zač. 
     • Betlehem v 1.A
      • Betlehem v 1.A

      • Deti z 1.A sa už veľmi tešia na Vianoce a príchod Ježiška. Pripravili pekné Betlehemy, aby mohol byť v každom jednom z nich. 
     • Obhajoby
      • Obhajoby

      • Pondelkové popoludnie sa nieslo v akademickom duchu - budúci maturanti obhajovali svoje záverečné seminárne práce z biológie.
     • Fotokútik
      • Fotokútik

      • Štvrtáci si spríjemnili čas čakania na Vianoce a "napiekli" perníček a "vygúľali" snehuliaka. Obaja Vás očakávajú vo vestibule V20.
       4.A
     • Festival vody
      • Festival vody

      • Dnes dievčatá zo 7.C reprezentovali našu školu vo finále celoslovenskej súťaže Bratislavskej vodárenskej spoločnosti "Festival vody".