• Novinky

     • Špenát nestačí, treba si zacvičiť
      • Špenát nestačí, treba si zacvičiť

      • Telocvičňa našej školy je často využívaná širokou verejnosťou. Do každej telocvične patria aj posilňovacie zariadenia. Z dotácie od mestskej časti Karlova Ves sa nám podarilo nakúpiť činky, ktoré budú využívané hlavne na hodinách telesnej výchovy pre gymnázium.

     • Čitateľský karneval
      • Čitateľský karneval

      • 12. januára sme v piatych ročníkoch mali čitateľský karneval. Žiaci mali prísť oblečení ako postava z rozprávky, ktorú prečítali a o ktorej nám zároveň porozprávali.
     • Workshop o kritickom myslení
      • Workshop o kritickom myslení

      • Spojená škola sv. Františka je v školskom roku 2022/23 zapojená do rozvojového programu Zmudri.sk. Vrámci neho školu navštívila p. N. Karasová, ktoré viedla workshop pre študentov 1. a 2. ročníka gymnázia.
        
     • Vieme, čo dýchame?
      • Vieme, čo dýchame?

      • Naša škola je jednou zo 6 škôl z Bratislavského kraja, ktorá bola vybraná do kampane, ktorej cieľom je zistiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobené dopravou v okolí vybraných škôl.
     • Záložka do knihy spája slovenské školy
      • Záložka do knihy spája slovenské školy

      • Študenti nášho gymnázia sa zúčastnili zaujímavého projektu, ktorého cieľom bolo nadviazať kontakty so študentmi iného gymnázia pomocou vlastnoručne vyrobených a originálnych záložiek, ktoré sa tento rok niesli v duchu fantasy literatúry. 
     • Model bunky
      • Model bunky

      • Žiaci šiesteho ročníka mali za úlohu vytvoriť model rastlinnej alebo živočíšnej bunky. Tieto modely si viete pozrieť vo vitríne pri učebni chémie alebo v našej galérii fotiek.
     • Vianočný punč 2022
      • Vianočný punč 2022

      • V stredu, 21.12. 2022, rodičia, učitelia i deti našej školy strávili príjemný spoločný večer pri divadelnom predstavení, hudbe, punči a kapustnici.