• Projektové vyučovanie v 3.A
     • Projektové vyučovanie v 3.A

     • Nedávno sme so žiakmi 3. ročníka preberali na hodinách SJL Povesť a na hodine vlastivedy Povesti z obce, v ktorej bývam. Prepojenie týchto tém žiakom poslúžilo na tvorivé stvárnenie miestnej povesti Stolček. Žiaci vytvárali komiks, pričom pracovali v skupinách a prostredníctvom projektovej činnosti sa naučili mnoho nových pojmov z daných predmetov.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      dovoľte mi oznámiť Vám, že na našej škole sa neotvorí prezenčná forma výučby žiakov 2. stupňa a gymnázia pred Vianocami. Vedenie školy zodpovedne zvážilo toto rozhodnutie.

      Taktiež sme rešpektovali aj výsledky prieskumu medzi rodičmi, z ktorého vyplynulo, že iba 28% rodičov súhlasí s otvorením školy pre žiakov pred Vianocami za stanovených podmienok.

      S pozdravom

      PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

      riaditeľka

    • Prevencia v štvrtých ročníkoch ZŠ
     • Prevencia v štvrtých ročníkoch ZŠ

     • V dňoch 01. – 08. 12. 2020 sa konali v štvrtých ročníkoch ZŠ skupinové stretnutia na podporu a posilnenie rovesníckych vzťahov. Stretnutia viedla školská psychologička Mgr. Eva Poláková v spolupráci s triednymi učiteľkami. Priebeh stretnutia sa niesol v duchu motta: „Požiadať o pomoc nie je žalovanie“.

    • Čestné uznanie na medzinárodnej výtvarnej súťaži Lidice
     • Čestné uznanie na medzinárodnej výtvarnej súťaži Lidice

     • Aj tento rok sme sa zapojili do 48. ročníka tretej najväčšej výtvarnej súťaže pre deti na svete MDVV LIDICE.

      Srdečne blahoželáme k získaniu čestného uznania Táničke Ondrejkovej, žiačke 6.A. Ocenenia odovzdáva prvá dáma ČR na veľvyslanectve v Bratislave, tento rok sa však kvôli mimoriadnej situácii stretnutie s ocenenými nemohlo uskutočniť. Výstava prác sa nachádza v Lidickej galérii do 31.1.2021.
    • Slnko v sieti - schválený grant
     • Slnko v sieti - schválený grant

     • Našej škole sa podarilo získať z grantov Nórska sumu 43 550 € s projektovým názvom "Slnko v sieti - Klimatické vzdelávanie a adaptačné opatrenia v škole." 

      V rámci projektu budú navrhnuté viaceré opatrenia na zmenu betónovej plochy a jej následné využitie na Veternicovej 20.

    • Vianočný bazár
     • Vianočný bazár

     • Milí rodičia!
      Srdečne Vás pozývame na tradičný vianočný bazár, ktorý sa bude konať netradične v dňoch  10. - 11. 12. 2020 a bude prebiehať u nás v škole. Aby sme dodržali všetky epidemiologické opatrenia, uskutoční sa v areáli  V20 na školskom dvore. Bude prebiehať v čase od 14:00 - 16:00 hod. Budete si môcť kúpiť výrobky vašich detí a nabrať vianočnú atmosféru.
    • Srdce na dlani
     • Srdce na dlani

     • Vo štvrtok 3.12.2020 sa konalo slávnostné oceňovanie výnimočných dobrovoľníkov v Bratislavskom kraji s názvom Srdce na dlani  https://www.srdcenadlani.sk/.  Ocenenie každoročne udeľuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum  https://www.dobrovolnictvoba.sk/ a  sme veľmi hrdí, že jedným z nominovaných bol aj náš žiak Matúš Kiss z 9.B. Nomináciu si zaslúžil za dobrovoľnícku pomoc všetkým obyvateľom útulku Slobody zvierat Polianky v Bratislave.
    • Majstrovstvá Bratislavského kraja žiakov a žiačok v online šachu
     • Majstrovstvá Bratislavského kraja žiakov a žiačok v online šachu

     • Majstrovstiev základných škôl 2020 sa zúčastnilo spolu 143 žiakov a žiačok z 58 základných škôl BA kraja (zaujímavosťou bolo, že turnaja sa zúčastnili aj obe deti Mira Šatana). 
      Súťaž jasne ovládol, spravil nám radosť a dobré meno našej škole Sv. Františka už tradične Šimon Šalgovič BA4. Medzi dievčatami bola najlepšia Elenka Jursová, ktorá obsadila v tejto kategórii 5. miesto.