• Dištančná výučba pokračuje
     • Dištančná výučba pokračuje

     • Milí žiaci a vážení rodičia!

      v súlade s aktuálnym vyhlásením MŠVVaŠ SR zo dňa 14. 01. 2021 Vám oznamujem, že od 18. 01. 2021 pokračuje dištančná výučba na všetkých vzdelávacích stupňoch Spojenej škole sv. Františka z Assisi.

      Zároveň pokračuje prevádzka ŠKD pre žiakov rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domácnosti.

    • Konzultácie - online
     • Konzultácie - online

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na konzultácie, ktoré sa budú konať pre 1. stupeň ZŠ 19. 01. 2021 od 15.00 do 18.00 hod. a pre 2. stupeň ZŠ a gymnázium 20. 01. 2021 od 15.00 do 18.00 hod.

      Elektronická registrácia na konzultácie bude spustená 15. 01. 2021 o 12.00 hod.

    • Hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021
     • Hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a v súlade s nariadeniami MŠVVaŠ SR Vám chceme poskytnúť informácie o klasifikácii prospechu a správania žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021.
    • Dištančná výučba
     • Dištančná výučba

     • Milí žiaci a vážení rodičia!
      Dovoľte mi oznámiť Vám, že od 11. 01. 2021 prebieha výučba na 1. stupni dištančnou formou, o ktorej Vás budeme ešte priebežne informovať do konca týždňa.
      Zároveň pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania aj na 2. stupni a gymnáziu.

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Milí žiaci a milí rodičia,

      v čase od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021 budú vianočné prázdniny. Želám Vám, aby ste tieto dní voľna prežili v zdraví, v pokoji a v radosti v kruhu Vašich najdrahších, odpočinuli si. Ale zároveň Vám odporúčam, aby ste si tiež vyhradili potrebný čas na upevnenie učiva.
      Verím, že sa čoskoro budeme môcť osobne stretnúť a spoločne sa podeliť o zážitky z celého obdobia dištančnej výučby, ktoré je pre nás všetkých každodennou výzvou, ako čo najlepšie využiť tento čas pre naše obohatenie.

      Tešíme sa na Vás!

      PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

      riaditeľka

    • Vianočná hviezda
     • Vianočná hviezda

     • Nielen mudrci hľadali hviezdu, ale aj my druháci... Vinšujeme Vám chvíle šťastia nielen v čas vianočný, nech aj Vás sprevádza hviezda jasná a každý deň máte radostný.
    • Vianočná pošta
     • Vianočná pošta

     • Deti z 10. oddelenia ŠKD sa zapojili do celoslovenskej akcie s názvom "Vianočná pošta". 10 neznámym starkým z domovov dôchodcov napísali a poslali vianočné pozdravy, aby im spríjemnili vianočné sviatky. Pretože radosť rozdávaním rastie.
    • Deti pre Bratislavu - úspešný projekt
     • Deti pre Bratislavu - úspešný projekt

     • Žiaci našej školy sa zapojili do projektu "Deti pre Bratislavu", kde sa im podarilo pre našu školu získať 2 500 € na vybudovanie náučného chodníka v areáli školy na Karlovekej 32. Svoje nápady prezentovali online za účasti primátora mesta Bratislavy, správcov projektu a ostatných škol mesta Bratislavy.