• Prevádzka ŠKD na elokovanom pracovisku na Veternicovej 20
     • Prevádzka ŠKD na elokovanom pracovisku na Veternicovej 20

     • Milí rodičia,
      od 11. 11. 2020 bude prevádzka ŠKD v čase od 7.00 hod. do 17.30 hod

      Na web stránke MŠVVaŠ SR nájdete tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu (8. 11. 2020) o bezinfekčnosti, ale naša škola povolila doručenie tohto vyhlásenia cez edupage. Odoslať vyhlásenie je možné len z konta rodiča. Návod pre odoslanie vyhlásenia je dostupný na: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132.

      S pozdravom
      PaedDr. Marta Sendeková, PhD.
      riaditeľka

    • Triedny časopis a deň jablka v 4.D
     • Triedny časopis a deň jablka v 4.D

     • Október sa v našej triede niesol v literárnom znamení. Deň jablka sme poňali trochu netradične. Namiesto pečenia sme písali príbehy o jabĺčkach. Všetci sme boli víťazmi a zaslúžili sme si korunu s jablkom.