• Aktuality

   • Stolček, prestri sa!
    • Stolček, prestri sa!

    • 02.06.2022 15:14
    • Aj tento rok sa naša škola zapája do dobročinnej zbierky bratov Kapucínov s názvom "Stolček, prestri sa!"
    • Ide o zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb (viď prílohy), ktoré bratia kapucíni rozdeľujú ďalej do sociálne slabších rodín či jednotlivcov. Zbierka začne tento pondelok (6. 6. 2022) a skončí na konci školského roka (30. 6. 2022) súbežne v oboch budovách našej Spojenej školy sv. Františka. Na Karloveskej 32 budú umiestnené stoly spolu so škatuľami, kde môžeme spolu odovzdávať postupne dary v podobe potravín a hygieny vo vstupnej hale pri vrátnici. Na Veternicovej 20 budú taktiež pripravené škatule na dary vo vstupnej hale neďaleko vrátnice. Aj dnešná doba nám znova pripomína, aké dôležité je pomáhať si a byť k sebe navzájom milosrdní. Aj touto akciou môžeme žiakom pripomenúť tento dôležitý fakt. Preto prosím o následnú spoluprácu, aby sme spolu dokázali pomôcť čo najviac rodinám, ktoré si nemôžu dovoliť ani základné ľudské potreby. V neposlednom rade sa píše:  „Boh miluje radostného darcu a odplatí mu jeho zaobchádzanie“ (2Kor9:7,Prís19:17).

      

     Zbierka_potravín_kapucíni_2022.pptx

    • Naspäť na zoznam článkov