• Aktuality

   • Chatam Sofer
    • Chatam Sofer

    • 25.05.2022 20:53
    • Žiaci 8.A sa 24. 5. zúčastnili na exkurzii v pamätníku Chatama Sofera.
    •  

      

     Veľa ľudí ani nevie, čo to je. Zvonka to vyzerá ako divný architektonický prvok, ale málokto vie, že je to vchod do starého židovského cintorína. Tento cintorín sa podarilo zachrániť napriek fašistickému a neskôr komunistickému režimu. Odporúčam ho navštíviť.                            

                                                                                                                                                                 Nikodém

      

     Nemálokrát som prešla okolo tejto stavby, keď som sa električkou viezla cez tunel, no nevedela som, čo sa za čiernou stavbou skrýva...  Prišiel za nami znamenitý sprievodca – okamžite sme vedeli, že táto návšteva s výkladom nebude len strata našich peňazí – alebo peňazí našich rodičov. Náš na hodinu požičaný sprievodca bol geniálne oblečený ... a rozprával naozaj zaujímavo...

                                                                                                                                                                  Katka

      

     Keď nám učiteľka povedala, kam ideme na exkurziu, myslela som si, že tam pôjdeme obdivovať veľký kus čierneho kameňa, no vtedy som netušila, že je to „brána“ do podzemia. V podzemí, kde je mimochodom celkom zima, sme sa mohli pozrieť na náhrobky významných predstaviteľov židovskej obce zo starého Prešporka. Keď sme vychádzali von, už tam čakala ďalšia skupinka ľudí, ktorí chceli ísť do vnútra – a neboli to Slováci.                                                                 

                                                                                                                                                                  Sára

      

     Chatam Sofer bol významný židovský rabín, ktorý žil v prvej polovici 19. storočia. Narodil sa vo Frankfurte nad Mohanom a v Bratislave viedol ješivu. Vysvetľoval Tóru. Pamätník je postavený na mieste cintorína a vedie k nemu mostík, aby pravoverní  židia nestúpali na pôdu cintorína. Tento pamätník chodia obdivovať turisti z celého sveta a Židia si ho vážia ako jedného z najdôležitejších učiteľov a vykladačov Tóry.                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  Samuel

      

     S triedou sme sa išli pozrieť na pamätník a veľa som sa dozvedela. Zvonka vidíme obdĺžniky skla trčať zo zeme – a dozvedeli sme sa, že majú znázorňovať náhrobné kamene, ktoré sú v podzemí...

                                                                                                                                                                  Gloria

      

     Tento pamätník, podľa ktorého je nazvaná aj električková zastávka, je postavený na pôvodnom židovskom cintoríne. Sprievodca nás oboznámil s históriou pamätníka ale rozprával aj o hebrejskom písme a samozrejme o živote Chatama Sofera. Vplyv na vzhľad pamätníka majú zákony pre židovských kňazov, ktorí sa nesmú dotknúť pôdy cintorína.

                                                                                                                                                                  Katka

      

     Musím povedať, že výklad pána sprievodcu bol super, zrozumiteľný a pochopil by ho aj niekto, kto nič nevie o židovstve. A chcem upozorniť, že klaustrofóbovia nech sa pripravia, pretože je to pod zemou.

                                                                                                                                                                  Hanka

      

     Chatam Sofer písal výklady Tóry. Snažil sa chrániť judaizmus pred osvietenským vplyvom. Bolo veľmi zaujímavé pozorovať, ako sa líši židovské náboženstvo od toho nášho napriek tomu, že veria v toho istého Boha ako my. Majú odlišné zvyklosti – napríklad muži a chlapci musia na ich posvätných miestach nosiť pokrývku hlavy.

      

                                                                                                                                                                  Barbora

      

    • Naspäť na zoznam článkov