• Aktuality

   • Návšteva z amerického veľvyslanectva
    • Návšteva z amerického veľvyslanectva

    • 17.12.2021 17:32
    • V utorok 23.11. sme mali česť privítať v našej škole zástupkyňu Veľvyslanectva USA v Bratislave, Tamaru Sternberg-Greller, ktorá nám predstavila program spolupráce.
    • Študenti našej školy, rovnako aj zamestnanci, majú možnosť uchádzať sa o viaceré zaujímavé aktivity na zdokonalenie sa v jazyku, spoznanie americkej kultúry, spoločnosti, hodnôt, ako i zlepšenie metodiky a techniky výučby anglického jazyka s expertmi z USA.

     Veľvyslanectvo USA poskytuje online kurzy popredných amerických univerzít pre učiteľov anglického jazyka, ktoré prinášajú najnovšie metódy a techniky výučby jazyka. Viac o E -teacher online kurzoch sa dá dozvedieť na www.openenglishprograms.org/GOC_Information

     Summer Study of the U.S. Institutes je päťtýždňový plne hradený študijný pobyt v USA zameraný na prehĺbenie porozumenia o americkej spoločnosti, kultúre a hodnotách určený pre učiteľov aj študentov stredných škôl. Záujemcovia musia splniť kritériá výberového konania.

     Ďalej je tu možnosť pozvať amerického diplomata na našu školu, ktorý urobí prednášku alebo diskusiu z oblasti ekonomiky, ľudských práv, o štúdiu v USA alebo prípadne inej aktuálnej téme.

     Naše gymnázium má možnosť získať asistenta výučby angličtiny (americkí bakalári), ktorí môžu poskytnúť 15 hodín výučby anglického jazyka a kultúry počas 10 mesiacov. Program je plne hradený Fulbrightovou komisiou na Slovensku.

     Pre zdroje informácii alebo poradenstvo o možnostiach štúdia v USA, alebo zdokonalenie sa v angličtine pre študentov a učiteľov, je možnosť navšíviť Americké centrá v Bratislave, v Univerzitnej knižnici, v Banskej Bystrici alebo Košiciach. Centrá (American Spaces) sú vybavené knihami, filmami, periodikami a databázou eLibrary USA. Organizujú aj rôzne workshopy a viac informácií nájdete na astránke: www.americanspaces.sk

    • Naspäť na zoznam článkov