• Milí žiaci, vážení učitelia, vážení rodičia a priatelia školy!
   • Milí žiaci, vážení učitelia, vážení rodičia a priatelia školy!

   • 02.09.2020 10:06
   • Príhovor riaditeľky všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom školy
   • Milí žiaci, vážení učitelia, vážení rodičia a priatelia školy!

    Srdečne Vás pozdravujem v dnešný prvý školský deň, ktorý je začiatkom nového školského roku 2020/2021. Každý začiatok, aj ten školský, je vždy mimoriadne významným momentom v živote spoločnosti. Počas prvých septembrových dní máme určite všetci mnohé očakávania, ktoré môže sprevádzať aj trochu trémy. Dokonca aj ja, ako nová riaditeľka, priznávam, že vnímam vo svojom srdci bázeň pred týmto krásnym Božím dielom, akým je naša škola, kde sa budú formovať stovky mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt pre dobro celej spoločnosti. Mám veľkú túžbu spoločne s vami hľadať a realizovať tie najvhodnejšie spôsoby pre vytvorenie efektívneho a kvalitného výchovno-vzdelávacieho prostredia. Samozrejme, všetko nové prináša mnoho otázok, pochybností, dokonca aj neistoty a strach. Ale Boh neustále tvorí nové veci. A preto mám nádej, ja verím, že všetci spoločne, každý so svojimi schopnosťami, očakávaniami ale aj zodpovednosťou, môžeme nájsť to, čo Boh chce darovať v tomto školskom roku každému z nás. 

    Dovoľte mi privítať medzi nami najmä našich prváčikov. 
    Milí prváci, 
    verím, že ste so vzrušením očakávali tento veľký deň, ktorý sa navždy zapíše do vašich srdiečok. Neprišli ste sami, ale s láskou vás sprevádzajú rodičia, aby vás povzbudili a zdieľali s vami prvé momenty v triede. Možno ste tu už stretli kamarátov zo škôlky, alebo blízkeho okolia, ale určite ste zvedaví, čo pre vás pripravila vaša pani učiteľka. Prajem vám veľa síl, trpezlivosti a radosti z poznávania nových vecí, pretože o pár mesiacov už budete sami čítať a písať.  
    Milí rodičia, ďakujem za prejavenú dôveru, že ste nám zverili svoje deti. 

    Srdečný pozdrav chcem adresovať všetkým žiakom. Určite ste nabrali nové sily cez prázdniny a tešíte sa na svojich spolužiakov aj učiteľov. V tomto školskom roku je pre vás pripravené nielen objavovanie „nového“, ale tiež exkurzie, súťaže, besedy, a mnoho ďalších zaujímavých aktivít.
    Osobitne pozdravujem deviatakov, ktorí vstupujú do posledného roku na našej škole. Čaká vás vážne rozhodnutie, a tým je vybrať si cestu ďalšieho profesionálneho rozvoja. Chcem vás ubezpečiť, že sme pripravení spoločne s vami zvažovať a pomôcť vám odborne aj ľudsky pripraviť sa na tento pre vás významný „krok do budúcna“. 
    Obzvlášť srdečne vítam študentov gymnázia a nových žiakov. Všetkým prajem veľa húževnatosti a chuti do práce, ako aj radosti z očakávaných úspechov. Vaši učitelia vás budú sprevádzať v štúdiu pri získavaní nových poznatkov. Budete mať veľa príležitostí overiť si svoje vedomosti zapojením sa do rôznych súťaží a olympiád v rámci jednotlivých predmetov na regionálnej ako aj celoslovenskej úrovni. Preto neváhajte čo najlepšie využiť tento čas a rozvíjajte tiež tímovú spoluprácu.

    Milí rodičia!
    Rodina zohráva zásadnú úlohu pri výchove detí. Viem, že robíte veľa pre to, aby vaše deti rástli v procese vzdelávania, ktorý vo svojej podstate nikdy neskončí. Preto vás prosím o spoluprácu. Verím, že ak spoločne budeme rozvíjať efektívnu spoluprácu a úprimný dialóg so zameraním na Dobro, tak vytvoríme pevný „vzdelávací tím“, ktorý pomôže naším deťom v ich integrálnom raste.

    Milé kolegyne a milí kolegovia!
    Vám je zverená najzodpovednejšia a najnáročnejšia práca týkajúca sa úloh zvyšovania vedomostí a vytvárania zručností žiakov. Vopred vám ďakujem za vašu odbornú pripravenosť a odhodlanie pracovať napriek nečakaným okolnostiam na zvyšovaní kvality školy, ktorá zaručí vzdelávacie úspechy tých, ktorí sú nám zverení.

    Školu považujem za spoločenské dobro a vzdelávaciu komunitu, do ktorej prispievame všetci, aby sme pomohli naším žiakom v harmonickom rozvoji osobnosti na všetkých úrovniach (vedomostnej, sociálnej, duchovnej, emocionálnej, a pod.). Spoločne s mojimi kolegami vynaložíme úsilie, aby sme boli pozorní na potreby žiakov a pomohli im stať sa dobrými občanmi a kresťanmi, ktorí budú schopní pristupovať zodpovedne aj kriticky ku každodenným výzvam života.
    Sme teda pozvaní prispieť k tomu, aby výchovno-vzdelávacia cesta sa uskutočňovala v pozitívnej atmosfére, plnej spolupráce a odhodlania, ktorá vždy smeruje k najvyššiemu dobru – k Bohu.
    Všetkým prajem veľa úspechov a požehnania v novom školskom roku 2020/2021.

    V Bratislave, 02. 09. 2020
    PaedDr. Marta Sendeková, PhD.
    riaditeľka

   • Naspäť na zoznam článkov