• Aktuality

   • Špenát nestačí, treba si zacvičiť
    • Špenát nestačí, treba si zacvičiť

    • 19.01.2023 20:05
    • Telocvičňa našej školy je často využívaná širokou verejnosťou. Do každej telocvične patria aj posilňovacie zariadenia. Z dotácie od mestskej časti Karlova Ves sa nám podarilo nakúpiť činky, ktoré budú využívané hlavne na hodinách telesnej výchovy pre gymnázium.
    •  

     (mladším žiakom sa neodporúča posilňovať s činkami). V budúcom školskom roku plánujeme vybudovať posilňovňu. Posilňovňa bude neskôr k dispozícii aj v popoludňajších hodinách pre študentov, ich rodičov a v neposlednom rade pre  širokú verejnosť, ktorá telocvičňu využíva. 

     O. Straková

      

    • Naspäť na zoznam článkov