• Slnko v sieti - schválený grant
   • Slnko v sieti - schválený grant

   • 05.12.2020 11:25
   • Našej škole sa podarilo získať z grantov Nórska sumu 43 550 € s projektovým názvom "Slnko v sieti - Klimatické vzdelávanie a adaptačné opatrenia v škole." 

    V rámci projektu budú navrhnuté viaceré opatrenia na zmenu betónovej plochy a jej následné využitie na Veternicovej 20.

   • Opatrenia na zmenu betónovej plochy:

    · vybudovanie zelenej ekopedagogickej plochy na terase školy, vytvorenie vegetačnej plochy s popínavými rastlinami, osadenie ľahkej konštrukcie na terase pre popínavé rastliny do výšky 1.poschodia,

    · osadenie nadzemných nádrží na zachytávanie dažďovej vody, takto zachytená voda  sa bude využívať na polievanie výsadieb a zelenej plochy na terase

    · vybudovanie zeleného chodníka pri vstupe do budovy školy,

    · vytvorenie vegetačnej steny z popínavých rastlín za účelom zvýšenia výparu, je o vybudovaní zelenej ekopedagogickej plochy na terase školy, vytvorení vegetačnej steny s popínavými rastlinami, vybudovaní zeleného chodníka pri vstupe do budovy a osadení nadzemných nádrží na zachytávanie vody.  
     
    Bude tiež o vzdelávaní: 
     

    · vypracovanie učebných osnov so zapracovaním tém o zmierňovaní a zmene klímy projektu do tematicko-výchovnovzdelávacieho plánu predmetov prvouka, prírodoveda, biológia, chémia a fyzika.

    · vypracovanie akčného plánu

    · príprava a realizácia osvetových aktivít pre širokú verejnosť

     

    Martina Klieštiková

   • Naspäť na zoznam článkov