• Aktuality

   • Advent - čas očakávania v radosti, láskavosti a ľudskosti
    • Advent - čas očakávania v radosti, láskavosti a ľudskosti

    • 25.11.2022 18:00
    • Milí kolegovia, milí rodičia a milí žiaci,
     blíži sa adventné obdobie, v ktorom sa chceme pripraviť na príchod Pána Ježiša.
    •  
     Pápež František nás povzbudzuje v tom, že: "Prvou vecou je veriť v to, že Boh chce vstúpiť do malých vecí nášho života, chce prebývať v našej každodennosti, v jednoduchých skutkoch, ktoré konáme doma, v rodine, v škole, v práci. Práve v tom, čo bežne zažívame, chce Boh uskutočňovať neobyčajné veci."
      
     Pozývame Vás na spoločné prežívanie adventu v duchu myšlienky, ktorá nás bude denne sprevádzať na našej webovej stránke.
     Spojme sa v obetiach, dobrých skutkoch a modlitbách za nás všetkých, zvlásť si môžeme spomenúť na jedného otecka našej školy a vyprosiť mu zdravie a Božie požehnanie, ktoré v tomto období mimoriadne potrebuje.
      
     S pozdravom, 
     Marta Sendeková
     riaditeľka
      
      
      
    • Naspäť na zoznam článkov