• Aktuality

   • Týždeň so svätým Františkom z Assisi - program
    • Týždeň so svätým Františkom z Assisi - program

    • 30.09.2022 23:19
    • Milí priatelia,

     dňa 4. 10. 2022 budeme sláviť sviatok sv. Františka z Assisi a tento týždeň prežijeme spoločne ako "Týždeň so sv. Františkom".

    •  

     V rámci sviatku nášho patróna sme pre vás pripravili:

      

     - 3. 10. ohňovú a svetelnú šou skupiny Fandango, ktorá sa uskutoční o 19.30 hod. na ihrisku Spojenej školy sv. Františka z Assisi na Karloveskej 32,

      

     - 4. 10. o 8.00 hod. sv. omša na oboch pracoviskách,

     - o 9.00 hod. divadelné predstavenie Tučniaci v arche pre žiakov 1. stupňa,

     - o 9.00 hod. futbalový turnaj pre žiakov 9. ročníka a gymnázia, víťazný žiacky tím bude hrať  futbal s bratmi minoritmi a učiteľmi,

     - o 9.15 hod. exkurzia pre žiakov 5. ročníka do kláštora františkánov a kapucínov a návšteva františkánskeho a kapucínskeho kostola,

     - o 11.00 hod. divadelné predstavenie Život sv. Františka z Assisi pre žiakov 6. – 8. ročníka.

      

     S pozdravom

      

     PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

     riaditeľka

    • Naspäť na zoznam článkov