• Aktuality

   • Príhovor riaditeľky školy
    • Príhovor riaditeľky školy

    • 05.09.2022 17:39
    • Milí kolegovia, milí rodičia a milí žiaci,
     srdečne vás vítam na začiatku otvorenia nového školského roka 2022/2023. Verím, že ste prežili pekné prázdniny, ktoré nám pripomína aj dnešné slnečné počasie, a načerpali nové sily k nastávajúcej spoločnej práci.

      
    • Zvlášť medzi nami vítam nových žiakov, predovšetkým prvákov. Dnes si sadnete prvýkrát do školskej lavice a spoznáte svoju pani učiteľku. Prajem vám, aby ste sa cítili medzi nami dobre, vytvorili pekné kamarátstva, aby ste do školy chodili s radosťou a túžbou objavovať nové veci. Na konci školského roka uvidíte, že budete čítať a písať, z čoho sa budú tešiť pani učiteľky, ale aj vaši rodičia.

     Tento školský rok bude veľmi dôležitý pre našich najstarších žiakov základnej školy – deviatakov a žiakov gymnázia - štvrtákov. Budete sa rozhodovať pre ďalšie odborné zameranie vo vašom živote. Prajem vám, aby vaša práca počas celého roka bola zavŕšená prijatím na vami vybranú strednú či vysokú školu.

     Úspešný školský rok prajem tiež učiteľom, odborným zamestnancom, pátrom minoritom a všetkým pracovníkom v našej škole. Sme jeden tím, ktorý má spoločný cieľ, a to: vzdelávať a formovať mladého človeka v duchu kresťanských hodnôt. Don Bosco často hovorieval svojim chlapcom: „Chcem, aby z vás boli čestní občania a dobrí kresťania.“

     Je dôležité uvedomiť si, že základ výchovy je v rodine a škola ju nemôže nahradiť. Preto prosím Vás, milí rodičia, o spoluprácu, dôveru a pomoc. Spoločne dokážeme vytvoriť pre deti čo najlepšie výchovno-vzdelávacie prostredie.

     Každá škola alebo učiteľ sa snažia niekoľko rokov budovať svoje dobré meno. A každý má právo na dobré meno. Úprimne želám všetkým, aby sme chránili dobré meno školy, pretože jej existencia je Božím darom.

     V tomto školskom roku si budeme pripomínať 20. výročie vzniku cirkevnej školy. Nech teda na našej škole vládne priateľská atmosféra, vzájomný rešpekt, úcta a spolupráca. K tomuto môže prispieť každý svojím dielom. Nech dobrý Boh požehnáva naše dobré úsilie.

      

     PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

     riaditeľka

    • Naspäť na zoznam článkov