• Aktuality

   • Začiatok školského roka 2022/2023
    • Začiatok školského roka 2022/2023

    • 30.08.2022 08:58
    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     školský rok 2022/2023 začneme spoločne 5. septembra 2022 o 8.30 hod. slávnostnou svätou omšou Veni Sancte pre 1. stupeň v Kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých dieloch a pre 2. stupeň a gymnázium v Kostole sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi.

    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     školský rok 2022/2023 začneme spoločne 5. septembra 2022 o 8.30 hod. slávnostnou svätou omšou Veni Sancte pre 1. stupeň v Kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých dieloch a pre 2. stupeň a gymnázium v Kostole sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi.

     Po svätej omši žiaci odchádzajú do svojich tried. Noví žiaci sa prihlásia na vrátnici, odkiaľ ich učitelia odprevadia do tried. Ďalšie informácie vám budú priebežne poskytovať triedni učitelia.

     V tento deň majú zabezpečený obed žiaci 1. stupňa o 11.30 hod. na Veternicovej 20. Školský klub bude do 16.30 hod.

     Žiaci 2. stupňa a gymnázia na Karloveskej 32 majú obed až od 6. septembra 2022.

      

     Organizácia školského klubu od 6. septembra 2022:

     - ranný od 7.00 - 7.45 hod.,

     - popoludní - začína po obede - do 17.30 hod.

      

     Pred nástupom (vrátane dňa nástupu) do školy je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa predložil elektronicky cez Edupage (žiadosti/vyhlásenia) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

     Prajeme vám príjemný zvyšok prázdnin a tešíme sa na vás.

      

     PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

     riaditeľka

    • Naspäť na zoznam článkov