• Aktuality

   • Úspech v medzinárodnej ekosúťaži
    • Úspech v medzinárodnej ekosúťaži

    • 04.07.2022 22:09
    • Žiak našej školy, Šimon Konečný z 8.B, sa zapojil do medzinárodnej eko-umeleckej súťaže Dunajský majster umenia, ktorú organizuje Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) spolu s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR).
    • Podporuje a povzbudzuje deti, aby bližšie nazreli na rieky vo svojom okolí a pozastavili sa nad tým, čo pre nich príroda v ich blízkosti znamená. Šimon získal za fotografiu vlastnoručne vyrezanej sochy z dreva nainštalovanej na brehu Dunaja Mimoriadnu cenu BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) a diplom si prevzal z rúk zástupcu ministerstva životného prostredia.

     BLAHOŽELÁME!

      

    • Naspäť na zoznam článkov