• Aktuality

   • Vianočný bazár
    • Vianočný bazár

    • 07.12.2021 12:55
    • Milí rodičia!

     Blížia sa nám najkrajšie sviatky v roku, ktorými sú Vianoce – narodenie Pána Ježiša. Každoročne si na našej škole tieto sviatky pripomíname milou a tradičnou akciou vianočného bazáru.

    • Napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii sme sa rozhodli aj tento rok pokračovať v našej tradícii netradičnou formou. Vaše šikovné detičky sa v každej triede podieľali na tvorbe milých výrobkov, ktoré si formou zakúpenia môžu odniesť domov. Aby sme dodržiavali platné epidemiologické opatrenia, vianočný bazár sa uskutoční v triedach od 8. 12. 2021 do vianočných prázdnin. Deti si budú môcť vybrať výrobky, ktoré si odnesú domov. Výrobky nebudú mať stanovenú cenu, a preto sa  vy rozhodnete, akú sumu za dané výrobky nám pošlete. Vyzbierané peniaze pôjdu do spoločného rozpočtu ŠKD, ktorý sa použije na kúpu spoločenských hier, didaktických hier a pomôcok. Deti ktoré nebudú prítomné v škole si budú môcť vybrať výrobky po príchode do školy.

     Dúfame, že  vás výrobky, ktoré vyrobili vaše deti,  potešia a prinesú kúsok vianočnej atmosféry k vám domov.

     vychovávatelia Školského klubu detí

    • Naspäť na zoznam článkov