• Aktuality

   • Stužková slávnosť
    • Stužková slávnosť

    • 16.11.2021 21:25
    •  
    • Vážená pani riaditeľka, drahá pani triedna profesorka, pedagogický zbor, Páter Lucián. Milovaní rodičia. Milí spolužiaci.

      

     Dovoľte nám, aby sme Vás v mene celej našej triedy 4.G privítali na našej stužkovej slávnosti. Tento večer sme sa tu stretli, aby sme si pripomenuli nadchádzajúcu skúšku dospelosti. Zelená stužka, ktorá nám dnes bude odovzdaná má symbolizovať blížiacu sa maturitu, a tiež vyjadruje nádej, že schopnosti našich skvelých profesorov prekonali našu nechápavosť. Taktiež jej každodenné nosenie nám bude pripomínať, že sa už musíme začať učiť, pokiaľ ju nechceme nosiť ďalší rok.

      

     Od chvíle, kedy sme prvýkrát prekročili brány nášho gymnázia, uplynuli už štyri roky. Dnes už pred vami stoja dospelí ľudia. Nuž prinajmenšom sa o to snažíme. Častokrát sme počas hodín mali pocit, že sekundy sú minúty a minúty sú hodiny, ale v konečnom dôsledku sme si tento spoločný čas užili a prajeme si, aby ho bolo oveľa viac. Stredoškolské štúdium nebolo jednoduché, a bolo by to pre nás oveľa ťažšie, nebyť Vás, našich profesorov, a zároveň oveľa ľahšie, keby sme sa poctivejšie učili.

      

     Učili ste veľa rôznych žiakov v rôznych triedach, videli ste veľa ľudí prísť a odísť a my dúfame, že práve na nás nezabudnete. Nezabudnete na naše spoločné vtipné chvíle, ale aj dlhé hodiny strávené za lavicami. Chceli by sme sa vám srdečne poďakovať za všetko, čo ste nám dali a čo ste kvôli nám obetovali. Za pevné nervy, ktoré pri nás určite zažívali nejednu ťažkú skúšku. Za neochvejnosť, s ktorou ste nám vštepovali nielen poznanie, ale aj správne zásady a hodnoty.

      

     Osobitne však chceme poďakovať tým, ktorí pri nás stáli za každých okolností. Videli nás rásť už odmala, dospievať a formovať sa. Videli naše úspechy, ale i naše sklamania. No nezávisle od našich úspechov či zlyhaní boli pri nás a boli ochotní nás vždy podporiť. Vďaka, že ste vždy stáli na našej strane a vynakladali úsilie na to, aby ste z nás urobili správnych ľudí.

      

     Ďakujeme Vám, že ste sem prišli aj napriek aktuálnej situácii. Ďakujeme, že sme sa tu všetci mohli stretnúť a sláviť túto pre nás tak významnú chvíľu. Na záver vám prajeme príjemný zvyšok večera.

      

     ĎAKUJEME.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov