• Aktuality

   • Imatrikulácia
    • Imatrikulácia

    • 13.10.2021 21:19
    • Koncom septembra sa konala imatrikulácia študentov I. a II. ročníka nášho gymnázia.
    • Vzhľadom k pandemickej situáci nebolo možné imatrikuláciu zorganizovať tradičným spôsobom mimo Bratislavy, a tak sme program nahradili duchovnou obnovou a mestskou hrou.

     Duchovnú obnovu študenti absolvovali v dvoch termínoch v Arcidiecéznom centre mládeže Vinica v Rači. Po úvodnom slove animátorov, prednáške o význame spločenstva a spoločných hrách nasledovala adorácia a sv. omša.

     Spločnú mestskú hru pripravili triedne učiteľky so školskou psychologičkou. Študenti plnili rôzne úlohy, ktoré ich viedli k poznávaniu svojich vlastností a schopností, ale hlavne k pocitu spolupatričnosti a jednoty. Na záver imatrikulácie boli študenti požehnaní pátrom Luciánom a pasovaní trednymi profesorkami za riadnych študentov Gymnázia sv. Františka z Assisi. Spoločný obed v Sade Janka Kráľa umocnil príjemnú atmosféru celého dňa. Z ohlasov študentov vyberáme:

      

     „ ... Celý program imatrikulácie sa mi páčil, a hodnotím ho veľmi pozitívne. Konečne nejaká spoločná akcia...“

      

     „... Nič by som nemenil, len tak ďalej J ...“

      

     „ ... Mestská hra bola úžasná, bola to veľká zábava...“

      

     “...  Veľmi sa mi páčila nálada a atmosféra v našej skupinke. Som veľmi vďačná triednym učiteľkám, vďaka ktorým sme mohli prežiť takýto úžasný deň...“

      

     Našim študentom želáme veľa veselých zážitkov počas celého gymnaziálneho štúdia a najmä - veľa študijných úspechov.

    • Naspäť na zoznam článkov