• Aktuality

   • Noc výskumníkov v našej škole
    • Noc výskumníkov v našej škole

    • 30.09.2021 10:03
    • V rámci Noci výskumníkov sme sa zapojili do jedinečného projektu, ktorý prepája školy a vedcov na Slovensku.
    • Na miesto, kde kedysi študovala a maturovala z dejepisu, sa vrátila Mgr. Petra Dragonidesová, ktorá v súčasnosti pracuje v Archeologickom ústave SAV. Na dejepisnom seminári predstavila študentom prácu archeológa na Slovensku. Na ilustráciu priniesla kópie niekoľkých artefaktov, ktoré boli nájdené pri archeologickom výskume a na záver prednášky predstavila špecifickú disciplínu archeológie, ktorej sa tiež venuje – archeológia pod vodou, v slovenských podmienkach ide napríklad o výskum na rieke Hron a lebo na Dunaji.

     Ďakujeme za možnosť „ohmatať“ niečo zo skutočného vedeckého života a veríme, že toto stretnutie pootvorilo našim študentom dvere na ceste za svojimi (možno aj vedeckými) snami.

     Alžbeta Straková

    • Naspäť na zoznam článkov