• Týždeň so sv. Františkom
   • Týždeň so sv. Františkom

   • 07.10.2020 20:04
   • 5. 10. - 9. 10. 2020

    Pri príležitosti sviatku patróna našej školy sme pre našich žiakov pripravili jednoduché aktivity, ktoré súvisia so spoznávaním života sv. Františka z Assisi. Úlohou žiakov bude v jednotlivých ročníkoch splniť jednoduchú úlohu v rámci vybraného predmetu.
   • Súťažiť budeme o najlepšiu prácu v triede a najlepšiu prácu v ročníku. Najlepšie práce budú zverejnené na webe a nástenkách na chodbách našej školy.  

     

    1. stupeň ZŠ

    Výtvarná súťaž: Ako sa sv. František modlil so zvieratami.

     

    2. stupeň ZŠ

    5. ročník

    BIO  – František patrón zvierat a ekológov – zisti prečo. (Straková O.)

    6. ročník

    KNB – Prečo sú Františkovými atribútmi vlk a vták. Koho je patrónom ? Vymenuj aspoň 5. (Grichová)

    7. ročník

    GEG – v akej oblasti z geografického hľadiska žil sv. František (poloha, podnebie, klimatické pásmo, nadmorská výška v ktorej žil a pod.) (Doničová)

    8. ročník

    KNB – Prečo kázal sv. František zvieratám – zisti z jeho životopisu. (Grichová)

    9. ročník

    DEJ – S akými významnými historickými postavami sa mohol stretnúť sv. František? (Nemešová, Straková A.)

     

    Gymnázium

    DEJ – V ktorých vojnách bojoval mladý František a prečo? (Straková A.)

    MAT – Aké sú rozmery kaplnky porcinkuly - vypočítaj obvod. O koľkokrát je väčšia bazilika Santa Maria Degli Angeli, ktorá je obostavaná okolo kaplnky. (Kopilová)

    KNB – Zisti históriu minoritského rádu a vysvetli rozdiel medzi minoritmi, kapucínmi

    a františkánmi. (p. Lucián, Ďurinová)

    SJL – Úvaha – Aký by bol sv. František dnes? (Radičová)

   • Naspäť na zoznam článkov