• Z aktivít gymnázia

   • Putovali sme do Assisi
    • Putovali sme do Assisi

    • 15.01.2023 13:10
    • Študenti IV.G spolu s pátrom Luciánom, s triednou učiteľkou V. Šutou a s pani učiteľkou S. Čižnárovou sa vydali na spoločnú púť za sv. Františkom od 12. 9. do 17. 9. 2022.
    •  

     Naše putovanie sme začali v Ríme návštevou Baziliky Santa Maggiore, potom sme mali možnosť nazrieť  do sídla generálneho predstaveného minoritov, v bezprostrednej blízkosti ktorého sa nachádza Bazilika 12 apoštolov. Tu pri hrobe sv. Jakuba a Filipa odslúžil páter sv. omšu. Nasledujúce 4 dni sme prežili v prekrásnom prostredí stredovekého Assisi. Mesto plné pokoja a pamiatok, ktoré sú nemými svedkami udalostí zo života sv. Františka od jeho narodenia, krstu (katedrála sv. Rufína), mladosti  (pevnosť Roca Maggiore), obrátenia, odchodu z rodičovského domu (Sanctoárium vyzlečenia), stretnutia s Kristom na kríži (San Damiano), pustovňa  prvého spoločenstva  jeho nasledovníkov  (pustovňa Carceri) až po jeho smrť v Porziuncole a prenesenie a uloženie jeho tela opäť do Assisi. Všetky tieto miesta boli vďaka katechézam a kázňam pri  každodenných sv. omšiach pátra povzbudením a ukážkou, ako sa dá žiť evanjelium. Posledný deň v Assisi  sme dostali výnimočný dar. Boli sme prítomní na sv. omši, ktorú slúžil Páter Lucián priamo pri hrobe sv. Františka. Veľmi obohacujúca bola i prehliadka samotnej baziliky s odborným výkladom, ktorý nám dal spolubrat P. Luciána. Posledný deň sme prežili opäť v Ríme. Bazilika sv. Petra nás očarila svojou harmóniou a veľkoleposťou. Najmocnejšia však bola možnosť zastať a stíšiť sa v modlitbe pri hroboch svätcov, ktorí  tvoria piliere našej Cirkvi.

     Celé putovanie bolo prežiarené nielen južanským slnkom, ale aj príjemnou a  radostnou atmosférou medzi všetkými pútnikmi. Sv. František nás očaril a povzbudil, že byť svätým sa dá v každom čase.

      

    • Naspäť na zoznam článkov