• Školský klub detí

     •  

             Harmonogram obedov od 11.9.2023 – V20

      Harmonogram obedov

      Deň

      Čas

      Trieda

      Poznámka

      Pondelok

      Po 4.h

      11,45-12,15

      3.C

      4.B

      4.A

      Pokračuje vyučovanie do13,00

      Pokračuje vyučovanie do13,50

      Pokračuje vyučovanie do 13,50

       

      12,15-12,45

      1.A

      1.B

      1.C

      3.A

       

       

       

      Po 5.h

      12,45-13,15

      4.C

      2.B

      3.B

      Deti podrží do 13,50

       

       

      13,15-13,45

      2.A

      2.C

       

       

      Utorok

      Po 4.h

      11,45-12,15

      2.A

      3.A

      2.C

      4.A

      Pokračuje vyučovanie do 13,00

      Pokračuje vyučovanie do 13,50

      Pokračuje vyučovanie do13,00

      Pokračuje vyučovanie do 13,00

       

      12,15-12,45

      2.B

       

      Po 5 h

      12,45-13,15

      3.C

      3.B

      4.C

      Deti podrží do 13,50

       

      Pokračuje vyučovanie do 14,00

       

      13,15-13,45

      1.A

      1.B

      1.C

      4.B

       

       

       

       

      Streda

      Po 4.h

      11,45-12,15

      2.B

      3.B

      3.C

      4.C

      Pokračuje vyučovanie do 13,00

      Pokračuje vyučovanie do 13,50

      Pokračuje vyučovanie do 13,50

      Pokračuje vyučovanie do 13,00

      Po 5.h

      12,45-13,15

      2.A

      2.C

      3.A

      4.B

       

       

      Pokračuje vyučovanie do 14,00

       

       

      13,15-13,45

      1.A

      1.B

      1.C

      4.A

       

       

       

      TV

      Štvrtok

      Po 4.h

      11,45-12,15

      2.C

      2.B

      4.C

      4.A

      Deti od 13,00 – 13,50 podrží Košíková

      Pokračuje vyučovanie do 13,00

      Pokračuje vyučovanie do 13,50

      Pokračuje vyučovanie do 14,00

      Po 5.h

      12,45-13,15

      2.A

      3.B

      3.C

      4.B

       

       

      Deti podrží do 14,00, následne prevezme 3.C- Šuláková

      Pokračuje vyučovanie do 14,00

       

      13,15-13,45

      1.A

      1.B

      1.C

      3.A

       

       

       

      TV

      Piatok

      Po 4.h

      12,00-12,30

      1.A

      1.B

      1.C

      2.A

       

       

      Deti podrží do 12,35, následne prevezme 1.C- Horná

      Po 5.h

      12,45-13,15

      4.A

      4.B

      4.C

      3.B

       

       

      13,15-13,45

      2.B

      2.C

      3.A

      3.C

       

       

       

      Tv