• Prečo študovať u nás?

       • „Som absolventkou Gymnázia sv. Františka a som veľmi rada, že som tu mohla študovať. Učitelia boli priateľskí a ochotní zapájať sa alebo aj tvoriť rôzne akcie ako plesy, výlety po Slovensku aj do zahraničia, duchovné obnovy, športové turnaje... Tiež sa mi páčil ich prístup, akým sa nás snažili vedomostne aj osobnostne viesť.“

       • „Na našej škole ma oslovoval najviac individuálny prístup učiteľov a rodinná atmosféra, ktorú vedenie a učitelia vytvárali a ktorú žiaci vo vzťahu medzi sebou aj vo vzťahu k učiteľom mohli zažívať . Veľkým benefitom bola aj Žiacka školská rada v ktorej sa mohli študenti podieľať na fungovaní školy či školská konferencia, kde mohli žiaci rozvíjať svoju kreativitu v najrozličnejších projektoch. Nezabudnuteľnými boli aj duchovná obnova s imatrikuláciami a exkurzie do Assisi a Švajčiarska, ktoré sú povinnou jazdou každej triedy gymnázia. V neposlednom rade boli pre mňa veľkým benefitom hlboké priateľstvá, ktoré stáli na základoch viery a duchovná formácia žiakov. Za našu školu som veľmi rád a vďačím jej za mnohé dobrá, ktoré môžem v mojom živote prežívať dodnes.“

       • „Bola som študentkou gymnázia sv. Františka. Medzi jeho plusy považujem možnosť vybrať si ktorýkoľvek seminár, bez ohľadu na počet prihlásených žiakov. To nám poskytlo možnosť dobre sa pripraviť na naše ďalšie štúdia na vysokých školách. Medzi ďalšie výhody patrí aj komunitná atmosféra, či už na spomínaných seminároch, ako aj na všetkých mimoškolských akciách a výletoch. Som rada že som mohla na tejto škole spoznať množstvo inšpiratívnych ľudí. Boli to pekné 4 roky...“

       • „Škola mi ponúkla široké spektrum vedomostí, skúseností a príležitostí na zoznámenie sa s novými situáciami a ľuďmi. Organizujú sa na nej rôzne výlety, súťaže a krúžky. Každý si na nej nájde svoje miesto v kolektíve. Ponúka však najmä kvalitné vzdelanie, ľudský prístup a duchovnú formáciu podľa vzoru sv. Františka z Asissi.“

       • „Najdôležitejšou súčasťou každého študentského života je obedovať prestávka, ako každý vie a môžem potvrdiť po ochutnaní obedov z viacerých škôl, že GSF má tie najlepšie a najchutnejšie obedy aké sa dajú nájsť. Ďalšiu dobrá kvalita bola atmosféra celého gymnázia. Za moje krátke štyri roky na gymnáziu som si našla kamarátstva na celý život. Nie len z mojej triedy, ale aj z vyšších aj nižších ročníkov. Spolu sme si mohli pomáhať a plánovať množstvo aktivít a výletov. Učitelia môžu byť niekedy prísni, ale tým študentov pripravia na vysokú školu. A nie sú vždy len prísni, stále si pamätám na hodiny kedy sme sa len smiali na príbehoch učiteľov a mojich spolužiakov. Tieto zážitky by som za nič nevymenila a som veľmi rada, že som si vybrala práve Gymnázium sv. Františka.“

       • „Keď sa ma niekto spýta, čo si myslím o Gymnáziu sv. Františka z Assisi, alebo ako by som opísala štúdium na tejto škole, tak prvé čo mi napadne je, že okrem vedomostí, ktoré som sa naučila, mám z tejto školy úžasne spomienky a skvelé priateľstvá. Naozaj, to denné chodenie do školy nebolo iba také akoby z každodennej povinnosti, ale tešila som sa (skoro- okrem “písomkových dní”) každý deň...či na ľudí, ktorých tam uvidím, či na hodiny aké sme mali, či na srandu ktorú sme cez prestávky mali... ;) Prostredie v škole je veľmi príjemné, učitelia sú veľmi ústretoví a takí ľudskí, naozaj pomôžu ale aj poriadne naučia a o čo viac, škola má aj duchovný rozmer, ktorý si myslím, že je veľmi podstatný. Škola zároveň umožňuje žiakom konať rôzne akcie a výlety, ktoré nám (ako som už spomínala) zachovajú geniálne spomienky. Samozrejme, nie všetko je dokonalé - tak ako všade inde, no dá sa s vecami pracovať. Ak by som si mala vybrať strednú školu znova, nemenila by som. :)“

       • „Na naše gymnázium som sa prihlásila z mnohých dôvodov. Medzi učiteľmi a žiakmi je cítiť priateľskú a rodinnú atmosféru, vďaka mnohým skvelým exkurziám a výletom môžeme budovať vzťahy medzi sebou aj mimo školských brán. Vďaka bratom minoritom, ktorí sú vždy blízko v dosahu je postarané aj o náš duchovný rast či už prostredníctvom svätých omší, spovedí, alebo duchovných obnov. Musím povedať, že aj po takmer troch rokoch na tejto škole som stále s výberom som nesmierne spokojná.“

       • „Štyri roky, ktoré som strávila na našom gymnáziu mi veľa dali. Z vedomostnej ale aj ľudskej stránky. Som vďačná za prístup našich učiteľov, za možnosť žiť svoju vieru, za atmosféru v škole, za školské akcie, výlety, exkurzie, plesy... Verím, že to všetko ma v dobrom ovplyvnilo a formovalo v tom, kým som dnes.“

       • „Počas štúdia som na škole zažila rodinnú, príjemnú atmosféru a ľudský prístup učiteľov.  Vďaka duchovnému vedeniu a blízkosti bratov minoritov sa pozitívne mohol rozvíjať aj náš duchovný rozmer. Som za to všetko vďačná.“

       • „Na našu školu som sa prihlásila preto, lebo sa mi páčili jej morálne hodnoty. Mne osobne sa veľmi páči že je prvá hodina v stredu omša. Tiež tu sú fajn učitelia. Mohlo by sa vám na prvý pohľad zdať, že gymnázium bude to isté ako tuto základka, ale to vôbec nie je pravda. Gymnazisti majú ale úplne iné podmienky ako prvý a druhý stupeň. Prístup učiteľov je už iný ako pri tých menších. A tiež tým že je to menšie gymnázium majú viac času sa venovať žiakom. Takže si osobne myslím, že je dobre, že som išla na túto školu. Hoci má aj svoje nevýhody, ale povedzme si úprimne, ktorá škola je dokonalá?“

       • Naše gymnázium som si vybrala najmä kvôli osobnému prístupu učiteliek a rodinnému prostrediu. Taktiež táto škola organizuje skvelé exkurzie ako napríklad Švajčiarsko. Naozaj počas doterajších troch rokoch na tomto gymnáziu sme mali výletov požehnane, či už triedne, lyžiarsky výcvik alebo imatrikulačky...“

       • „Si deviatak a hľadáš strednú školu, ktorá by ti ponúkla nielen získanie vedomostí, ale aj niečo viac? Pre mňa sa stalo naše gymnázium druhou rodinou a spolu s bratmi minoritmi vytvárame duchovné spoločenstvo. Mnoho výletov, akcií a exkurzií mi prinieslo veľa zážitkov, skúseností a spoznala som nových ľudí.

        Tak poď do toho s nami!!“

       • „Na našej škole si najviac cením kolektív. Je super mať možnosť byť sám sebou, a nebáť sa, že ťa niekto zhodí, alebo sa ti bude smiať. Tiež je u nás na škole vďaka kolektívu priestor na osobný rast, a budovanie priateľstiev. Za veľkú časť svojej osobnosti vďačím práve našej škole.“