• Aktuality

   • Slnko v sieti - schválený grant
    • Slnko v sieti - schválený grant

    • 05.12.2020 11:25
    • Našej škole sa podarilo získať z grantov Nórska sumu 43 550 € s projektovým názvom "Slnko v sieti - Klimatické vzdelávanie a adaptačné opatrenia v škole." 

     V rámci projektu budú navrhnuté viaceré opatrenia na zmenu betónovej plochy a jej následné využitie na Veternicovej 20.

    • Opatrenia na zmenu betónovej plochy:

     · vybudovanie zelenej ekopedagogickej plochy na terase školy, vytvorenie vegetačnej plochy s popínavými rastlinami, osadenie ľahkej konštrukcie na terase pre popínavé rastliny do výšky 1.poschodia,

     · osadenie nadzemných nádrží na zachytávanie dažďovej vody, takto zachytená voda  sa bude využívať na polievanie výsadieb a zelenej plochy na terase

     · vybudovanie zeleného chodníka pri vstupe do budovy školy,

     · vytvorenie vegetačnej steny z popínavých rastlín za účelom zvýšenia výparu, je o vybudovaní zelenej ekopedagogickej plochy na terase školy, vytvorení vegetačnej steny s popínavými rastlinami, vybudovaní zeleného chodníka pri vstupe do budovy a osadení nadzemných nádrží na zachytávanie vody.  
      
     Bude tiež o vzdelávaní: 
      

     · vypracovanie učebných osnov so zapracovaním tém o zmierňovaní a zmene klímy projektu do tematicko-výchovnovzdelávacieho plánu predmetov prvouka, prírodoveda, biológia, chémia a fyzika.

     · vypracovanie akčného plánu

     · príprava a realizácia osvetových aktivít pre širokú verejnosť

      

     Martina Klieštiková

    • Naspäť na zoznam článkov