• Aktuality

   • Vieme, čo dýchame?
    • Vieme, čo dýchame?

    • 15.01.2023 23:05
    • Naša škola je jednou zo 6 škôl z Bratislavského kraja, ktorá bola vybraná do kampane, ktorej cieľom je zistiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobené dopravou v okolí vybraných škôl.
    •  

     Od 9. 1. 2023 sa bude na našej škole 4 týždne merať znečistenie ovzdušia z dopravy. Významný podiel na automobilovej doprave v bezprostrednom okolí škôl majú práve rodičia vezúci svoje deti v rovnakom čase do školy, kde sa znečistenie následne kumuluje.

     So žiakmi z 8.B budem merať koncentrácia oxidu dusičitého NO2 denne počas jedného mesiaca prostredníctvom certifikovaných, pasívno-difúznych vzorkovačov. Výsledky sa zároveň zaznamenajú spolu s vybranými meteorologickými parametrami. Tieto vzorkovače budú následne analyzované v odbornom laboratóriu v Holandsku. Žiaci sa budú podieľať na samotnom výskume, spoznajú prácu výskumníka, budú zodpovední za presné zaznamenanie výsledkov. V neposlednom rade sa dozvedia, ako vplýva doprava na stav ovzdušia v bezprostrednej blízkosti školy. Výsledky týchto meraní budú prezentovať pred spolužiakmi a učiteľmi či prostredníctvom webovej stránky školy.

     Viac informácií o znečistení ovzdušia na Slovensku a aj o tejto kampani nájdete na týchto webových stránkach:

     https://www.populair.sk/sk/kvalita-ovzdusia

     https://dnesdycham.populair.sk/aktualita

     https://dnesdycham.populair.sk/detail/zona-ba/2

      

     Mgr. Oľga Straková – koordinátorka kampane Vieme, čo dýchame?

      

     Pre zobrazenie fotiek, kliknite na obrázok:

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov