• Aktuality

   • Školská zrelosť dieťaťa
    • Školská zrelosť dieťaťa

    • 20.04.2022 14:45
    • Milí rodičia, 

     v tieto dni prebieha elektronický zápis do 1. ročníka. Je možné, že ste v situácii, keď sa rozhodujete či Vašu ratolesť tohto roku prihlásiť do školy, alebo radšej ešte počkať. 

    • Milí rodičia, 

     v tieto dni prebieha elektronický zápis do 1. ročníka. Je možné, že ste v situácii, keď sa rozhodujete či Vašu ratolesť tohto roku prihlásiť do školy, alebo radšej ešte počkať. Či je  pripravenosť, tzv. školská zrelosť dieťaťa, na takej úrovni, aby si mohlo s odhodlaním vziať na chrbátik školskú tašku a sadnúť si s veľkým očakávaním do školskej lavice.

     Tento materiál nech Vám, milí rodičia, poslúži ako orientačná diagnostika zrelosti Vášho budúceho prváčika našej školy.

     Monika Motýľová, 

     školský psychológ pre 1. stupeň SpŠ sv. Františka z Assisi

      

     školská zrelosť

    • Naspäť na zoznam článkov