• Aktuality

   • Anglický program v 1. ročníku ZŠ
    • Anglický program v 1. ročníku ZŠ

    • 17.04.2022 18:46
    • V spolupráci s jazykovou školou Elitenglish sme v školskom roku 2021/2022 úspešne odštartovali anglický program v prvých ročníkoch základnej školy. V budúcom školskom roku 2022/2023 plánujeme v spolupráci pokračovať a v prípade záujmu rodičov vytvoriť anglické triedy v prvých ročníkoch.

    • Obsahovou náplňou anglického programu v prvom ročníku je výučba predmetov v anglickom jazyku so zahraničnými lektormi s dotáciou 6 hodín v týždni. Konkrétne ide o predmety: 2 hodiny anglického jazyka, 1 hodina matematiky, 1 hodina výtvarnej výchovy, 2 hodiny v popoludňajšom čase v školskom klube detí, 1 hodina predmet Music and Drama (MAD) a 1 hodina predmet Science.

     Program je spoplatnený.

     Viac informácií na svfrantisek@elitenglish.sk

      

    • Naspäť na zoznam článkov