• Aktuality

   • Inštrukcie k vyplneniu elektronickej prihlášky do 1. ročníka ZŠ
    • Inštrukcie k vyplneniu elektronickej prihlášky do 1. ročníka ZŠ

    • 17.04.2022 18:30
    •  
    • Elektronická prihláška- inštrukcie:

      

     • elektronická prihláška bude aktívna od 18. 4. 2022 do 22. 4. 2022,
     • prihlášku vypisujte dôsledne s diakritikou, všetky potrebné dáta z prihlášky sa prenášajú do školského asc systému,
     • v prípade, ak už máte staršie dieťa na našej škole, uveďte rovnakú e-mailovú adresu, ktorú ste uvádzali pri staršom dieťati,
     • v prihláške uveďte primárny materinský jazyk: jazyk, ktorý si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve a najčastejšie ním komunikuje v prostredí, v ktorom žije; iný materinský jazyk: jazyk, ktorý dieťa používa v prostredí, v ktorom žije, popri materinskom jazyku. Iný materinský jazyk je aplikovateľný hlavne pre dieťa, ktorého rodičia majú rôzne materinské jazyky,
     • prosím uveďte, čí máte/nemáte záujem o anglický program pre svoje dieťa v prvom ročníku ZŠ.
    • Naspäť na zoznam článkov